SPESIALIST PÅ FLISER OG VÅTROM

Prosjektering - Tilstandsrapport - Uavhengig kontroll - Rådgivning - Kurs

Aktiv Consult har bred erfaring som utførende, teknisk rådgiver og kursholder på flis og våtrom.

Vi kan både produsere og bistå med prosjektering, være med på byggemøter for å bidra til at tekniske løsninger er praktisk gjennomførbare samt valg av materialer.

Aktiv Consult as utfører tilstandsrapport, uavhengig kontroll og kan sjekke om badet er håndverksmessig utført ihht NS 3420 / EN 14411 og kan bidra med opplæring, kurs og foredrag.