SPISSKOMPETANSE PÅ FLISER OG VÅTROM

Prosjektering - Tilstandsrapport - Uavhengig kontroll - Rådgivning - Kurs

Aktiv Consult har bred erfaring som utførende, teknisk rådgiver og kursholder på flis og våtrom.

Vi kan både produsere og bistå med prosjektering, være med på byggemøter for å bidra til at tekniske løsninger er praktisk gjennomførbare samt valg av materialer.

Aktiv Consult as utfører tilstandsrapport, uavhengig kontroll og kan sjekke om badet er håndverksmessig utført ihht NS 3420 / EN 14411 og kan bidra med opplæring, kurs og foredrag.

Aktiv Consult as, Voldstadbakken 31, 2742 Grua
Org.nr. 925978426 MVA - Epost; gs@aktivconsult.no - Mobil: +47 905 96 285