Prosjektering

Spar tid, penger og reklamasjoner på riktig prosjektering.

På søknadspliktige tiltak skal uavhengig kontrollør sjekke om utførelse er i henhold til prosjektering.

Prosjektering skal oppfylle tekniske krav, men bør også ta med seg det estetiske, og være mulig og utføre.

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll på søknadspliktige tiltak.  Her skal det kontrolleres at prosjektering er ihht. TEK 17, at utførelse er ihht. prosjektering, samsvar på produkter og at rutiner er fulgt.

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivning, konsulenttjenester og reklamasjonssaker innen våtrom ihht tekniske forskrifter og normer. 

 Hvilke fliser bør brukes hvor i forhold til kvalitet. sklisikkerhet og påkjenninger det skal bli utsatt for.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport skal gi en grundig og detaljert beskrivelse av våtrommets status med hensyn til den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden ihht. NS 3420 og NS 3600.

Kurs / foredrag

Vi har forskjellige kurs og moduler og kan skreddersy et kursarrangement.

F.eks. kurs i TEK17 med kundemøte, prosjektering, mottakskontroll,  utførelse og dokumentasjon i henhold til tekniske forskrifter, normer og Norsk standard.